Łużyckie szkło? Szkło z Weißwasser?
Muzeum Szkła w Weißwasser!

Muzeum

Serwis


 

Historia

Stowarzyszenie „Muzeum Szkła w Weißwasser" założone zostało 8 czerwca 1993 roku. Wpisanie do rejestru stowarzyszeń sądu rejonowego w Weißwasser nastąpiło 12 listopada 1993 roku. Jako cel widnieje w statucie przybliżenie odwiedzającym produkcji i wytworów  ze szkła z Weißwasser w różnych epokach. Poprzez to działanie spełnić się miało życzenie mieszkańców miasta i wszystkich zajmujących się, często od pokoleń, przemysłem szklarskim. Nic więc dziwnego, że w bardzo krótkim czasie, stowarzyszenie pozyskało 60 członków (formularz wstępu do pobraniu tu), którzy przeważnie latami pracowali w branży szklarskiej i chcieli w różnorodny sposób wspomóc realizację celów.

Późną jesienią 1994 roku w dawnej willi Gelsdorfa powstała dla mieszkańców Weißwasser pierwsza wystawa. 3 czerwca 1996 roku, z okazji uroczystości związanych z „444-leciem pierwszej wzmianki o Weißwasser“, stowarzyszenie przekazało miastu w pełni sprawny, funkcjonujący obiekt – muzeum szkła.

Członkowie stowarzyszenia poświęcili w sumie 40.000 godzin, pracując nieodpłatnie i dobrowolnie nad budową muzeum. Dzięki działalności stowarzyszenia powstało specjalistyczne muzeum o wysokiej jakości pod względem naukowym, twórczym i pedagogicznym, czego z oficjalnej strony nikt się nie spodziewał.

Muzeum szkła, jako muzeum poświęcone konkretnej tematyce, odpowiada oczekiwaniom specjalistów, którzy znajdą tu odpowiedzi na szczegółowe pytania dotyczące zagadnień naukowo-technicznych/technologicznych i artystycznych. Opracowanie informacji bazujące na zasadach pedagogiki muzealnej sprawia, że również laicy mogą zainteresować się tą tematyką i podziwiać wspaniałe formy lub warianty uszlachetniania.

Aby efektywnie i skutecznie wypełniać zadania płynące ze statutu, już na samym początku istnienia stowarzyszenia utworzono grupy robocze (oznaczane z niemieckiego „AG“). Te najważniejsze dla rozbudowy i doskonalenia muzeum przetrwały do dziś. Grupa „Urządzanie/Ocena“ ma na celu pozyskiwanie i ocenianie produktów szklanych, które pochodzą od przedsiębiorstw je wytwarzających, ale też od osób prywatnych.

Grupa robocza „Kronika“ opiekuje się działem krajoznawczym. Jej głównym zadaniem jest opracowywanie materiałów opisowych i ich przyporządkowywanie w muzeum.

W muzeum, które prezentuje w stałej wystawie przede wszystkim szkło, musi być oczywiście przedstawiony również proces produkcji. Grupa robocza „Technologie“ realizuje cel przybliżenia odwiedzającym muzeum surowców, agregatów topiących, urządzeń do dalszej obróbki i uszlachetniania szkła oraz ich związku z wytworami szklanymi.

Muzeum Szkła rozwija się sukcesywnie od 1996 roku. Wielu członków założycieli stowarzyszenia osiągnęło w międzyczasie wiek starości i dlatego poszukiwane są nowe osoby, które mogłyby nas wesprzeć przy wykonywaniu licznych zadań mających na celu podnoszenie jakości naszej wystawy.

 (Na zdjęciach niektórzy z ważniejszych działaczy.)  


 Förderverein Glasmuseum Weißwasser e.V.
E-Mail: info@glasmuseum-weisswasser.de

Aktualizacja: 04.02.2012